[1]
Bartkienė A., „BIOETIKOS METODOLOGINIO PAGRINDO PAIEŠKA (II): VIENAPRINCIPINĖ PRIEIGA“, PRB, t. 81, p. 58-66, saus. 2012.