[1]
Šerpytytė R., „NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?“, PRB, t. 81, p. 7-16, saus. 2012.