[1]
Kalenda Česlovas ir Radavičienė N., „2002–2011 M. ,PROBLEMOSE‘ (T. 61–80) IŠSPAUSDINTŲ STRAIPSNIŲ RODYKLĖ“, PRB, t. 80, p. 187-203, saus. 2011.