[1]
Saldukaitytė J., „SENAS KLAUSIMAS, NAUJAS ATSAKYMAS“, PRB, t. 79, p. 199-204, saus. 2011.