[1]
Plėšnys A., „POZITYVŲ PROTĄ PAVARČIUS: PASTABOS PARAŠTĖSE“, PRB, t. 79, p. 185-192, saus. 2011.