[1]
Stoškus M., „POLITIKOS MOKSLO ATSIRADIMO FILOSOFINĖS PRIELAIDOS“, PRB, t. 79, p. 115-128, saus. 2011.