[1]
Plėšnys A., „MOKSLAS KAIP MOKSLO FILOSOFIJOS PROBLEMA“, PRB, t. 79, p. 55-66, saus. 2011.