[1]
Kirtiklis K., „KOMUNIKACIJOS FILOSOFIJOS GENEZĖ“, PRB, t. 78, p. 153-164, saus. 2010.