[1]
Luks L., „FILOSOFIJA IR LITERATŪRA: DVI SUSILIEJIMO KRYPTYS“, PRB, t. 78, p. 125-142, saus. 2010.