[1]
Ruzas M. ir Šaulauskas M. P., „POZITYVIOJI IR NEGATYVIOJI TIKROVĖS TEMATIZACIJA. ŠLIOGERIS IR BAUDRILLARD’AS“, PRB, t. 78, p. 74-82, saus. 2010.