[1]
Šerpytytė R., „HERMENEUTIKA IR NIHILIZMAS ARBA – APIE FILOSOFIJOS ,LIETUVIŠKĄJĄ‘ TAPATYBĘ“, PRB, t. 78, p. 52-61, saus. 2010.