[1]
Cazzanelli S., „Natorpo kritika Husserliui ir jos reikšmė hermeneutiniam Heideggerio fenomenologijos pokyčiui“, PRB, t. 98, p. 8-20, spal. 2020.