[1]
Šerpytytė R., „PAKARTOJIMAS IR NIHILIZMAS“, PRB, t. 84, p. 46-59, saus. 2013.