[1]
Kabelka G., „BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA II“, PRB, t. 84, p. 21-35, saus. 2013.