[1]
Kabelka G., „BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA I“, PRB, t. 84, p. 7-20, saus. 2013.