[1]
Kant I., „ANTROPOLOGIJA PRAGMATINIU POŽIŪRIU (ištrauka)“, PRB, t. 77, p. 177-198, saus. 2010.