[1]
Šerpytytė R., „NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA“, PRB, t. 77, p. 7-14, saus. 2010.