[1]
Žukauskaitė A., „SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE“, PRB, t. 76, p. 39-51, saus. 2009.