[1]
Šerpytytė R., „PRASMĖS „PRARADIMAS“ IR NIHILIZMO ,LOGIKA‘“, PRB, t. 75, p. 58-65, saus. 2009.