[1]
Žukauskaitė A., „GILLES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI MIKROPOLITIKA ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS KONTEKSTE“, PRB, t. 75, p. 34-43, saus. 2009.