[1]
Mažeikis G., „E. GENDROLIO BENDRUOMENINĖS ŽMOGAUS RAIDOS TEORIJA“, PRB, t. 74, p. 27-47, saus. 2008.