[1]
Nekrašas E., „FILOSOFIJA IR POLITIKA ATGIMIMO EPOCHOJE“, PRB, t. 74, p. 9-15, saus. 2008.