[1]
Barevičiūtė J. K., „FILOSOFINĖ POETIKA: NUO ANTIKOS IKI ŠIŲ DIENŲ“, PRB, t. 73, p. 210-212, saus. 2008.