[1]
Nekrašas E., „POZITYVIZMAS IR MARKSIZMAS“, PRB, t. 73, p. 155-166, saus. 2008.