[1]
Dagys J., „J. McTAGGARTAS IR H. MELLORAS APIE LAIKĄ“, PRB, t. 73, p. 115-121, saus. 2008.