[1]
Norkus Z., „SUBSTANCINIAI IR PROCEDŪRINIAI PRAKTINIO RACIONALUMO ASPEKTAI“, PRB, t. 73, p. 90-103, saus. 2008.