[1]
Mickevičius A., „GIANNI VATTIMO ,SILPNASIS MĄSTYMAS‘ IR HERMENEUTIKA“, PRB, t. 73, p. 83-89, saus. 2008.