[1]
Jonkus D., „INTENCIONALUMO STRUKTŪRA IR GENEZĖ HUSSERLIO FENOMENOLOGIJOJE“, PRB, t. 73, p. 60-71, saus. 2008.