[1]
Šerpytytė R., „NIHILIZMAS LIETUVOJE, ARBA KAS BENDRA TARP A. ŠLIOGERIO IR E. SEVERINO“, PRB, t. 73, p. 42-47, saus. 2008.