[1]
Mažeikis G., „L. KARSAVINO ISTORIOSOFINIS MESIANIZMAS IR EURAZIJOS IDĖJA“, PRB, t. 73, p. 25-41, saus. 2008.