[1]
Barevičiūtė J. K., „STRAIPSNIS ATŠAUKTAS. Poistorė vietoj postmodernybės: J. Baudrillard’as“, PRB, t. 72, p. 224-233r, saus. 2007.