[1]
Vidauskytė L., „Moderni ir postmoderni tikrovės sampratos: Kanto ir Borgeso požiūriai į Emanuelį Swedenborgą“, PRB, t. 72, p. 214-223, saus. 2007.