[1]
Gutauskas M., „Skirtumo tarp Sokrato ir sofisto kvestionavimas: filosofinis dialogas dalykiškumo ir galios aspektais“, PRB, t. 72, p. 201-213, saus. 2007.