[1]
Kalenda Česlovas, „Evoliucinės etikos tradicija nūdienos kontekste“, PRB, t. 72, p. 165-177, saus. 2007.