[1]
Baranova J., „Karlo Otto Apelio neokantizmas: kaip galima šiuolaikinė normatyvioji etika?“, PRB, t. 72, p. 145-155, saus. 2007.