[1]
Milerius N., „Kaip galima kino filosofija?“, PRB, t. 72, p. 96-103, saus. 2007.