[1]
Plečkaitis R., „Lietuviškojo pasaulio filosofiniai akiračiai amžių tėkmėje“, PRB, t. 72, p. 9-25, spal. 2007.