[1]
Radavičienė N., „Kultūros hermeneutikos profiliai“, PRB, p. 146-147, gruodž. 2020.