[1]
Sabolius K., „Anapus funkcijos: vaizduotė kaip semideterminacija“, PRB, t. 99, p. 63–79, bal. 2021.