[1]
Šerpytytė R., „NIHILIZMAS IR PRASMĖS PROBLEMA: E. LEVINAS“, PRB, t. 71, p. 141-147, saus. 2007.