[1]
Kalenda Česlovas, „HOMEOSTAZĖ KAIP EKOSISTEMOS DĖSNIS IR MORALINIS ŽMOGAUS APSISPRENDIMAS“, PRB, t. 71, p. 134-140, saus. 2007.