[1]
Barevičiūtė J. K., „ÉLAN VITAL IR SIMULIACIJOS FENOMENO SANTYKIS: H. BERGSONAS, J. BAUDRILLARD’AS“, PRB, t. 71, p. 91-102, saus. 2007.