[1]
Vihalemm R., „WHITEHEADO METAFIZINĖ ONTOLOGIJA IR I. PRIGOGINE’O MOKSLINĖ ONTOLOGIJA TEORINĖS MOKSLO KONCEPCIJOS POŽIŪRIU“, PRB, t. 71, p. 78-90, saus. 2007.