[1]
Žukauskaitė A., „KŪNAS IR REIKŠMĖ J. L. NANCY KNYGOJE "CORPUS"“, PRB, t. 71, p. 59-67, saus. 2007.