[1]
Žukauskaitė A., „Klaidinantis Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari knygos Kas yra filosofija? vertimas“, PRB, t. 101, p. 137-141, bal. 2022.