[1]
Kardelis N., „LIETUVOS FILOSOFIJA – KAIP ISTORIJA, DABARTIS IR ATEITIES VIZIJA“, PRB, t. 85, p. 191-199, birž. 2014.