[1]
Šaulauskas M. P., „APIE PAMATINĘ SKAIČIAVIMO IR GALVOJIMO DERMĘ“, PRB, t. 85, p. 186-188, birž. 2014.