[1]
Leibniz G. W., „APIBENDRINIMAI IŠ DISKUSIJŲ SU FARDELLA“, PRB, t. 85, p. 169-179, birž. 2014.