[1]
Rudžianskaitė I., „SĄVOKOS CHŌRA PERMĄSTYMAS DERRIDA FILOSOFIJOJE: TIKĖJIMO BE ONTOTEOLOGIJOS DOMINAVIMO GALIMYBĖ“, PRB, t. 85, p. 118-129, saus. 2013.