[1]
Jonkus D., „SUVOKIMO IR VAIZDUOTĖS SĄVEIKA: FENOMENOLOGINĖ PERSPEKTYVA IR PASĄMONĖS TYRINĖJIMAI“, PRB, t. 85, p. 106-117, birž. 2014.